Vi är Skriptor Zigila -
The European Naming Agency

Amsterdam | Stockholm
För lokala, regionala och globala lösningar

Arbete

Iver

Klint

Klarna

Crestor

Pradaxa

Apetina

Bonava

Telia

Kunder

Skriptor Zigila,  say what?

Ett namnbyte är inget som görs varje dag. Därför valde vi effektivitet framför kreativitet och skapade sammansättningen Skriptor Zigila när vi gick ihop. Lite långt men väldigt distinkt. Ett namn som sticker ut och fungerar i vardagen, helt enkelt.

Tjänster

Branding-strategi
Skapa en tydlig och effektiv strategi för att nå mål och milstolpar som ger långsiktig värdeökning av varumärket.
Naming
Utforska olika typer av skräddarsydda namnförslag i en interaktiv process som ger resultat.
Pharma Naming
Skriptor Zigila har över 40 års erfarenhet av att ta fram läkemedelsnamn till stora aktörer.
Lingvistisk granskning
Granska namnkandidater i över 60 språk för fallgropar eller oväntade betydeleser.
Legal kontroll
Genomgå legala kontroller i önskade marknader och varumärkesklasser för bättre slutresultater.
Naming Implementation
Se till att varumärkesarbetet stöttas av tydliga guidelines för en effektiv implementering av värdegrunder.

Search for something