Industry
Pharma
Services
Naming

Pradaxa (generiskt namn: dabigatran exetilate) är en ny antikoagulant från Boehringer Ingelheim. Den har fått mycket uppmärksamhet tack vare de goda behandlingsresultaten. För personer med atrial fibrillation är den det förstakonkurrerande läkemedlet mot det kontroversiella och komplexa warfarin. Pradaxakommer också sannolikt att användas för att motverka stroke, förhoppningsvis inom en snar framtid. Det godkändes av EMA för vissa indikationer i mars 2008.Skriptor anlitades av Boehringer Ingelheim för det här projektet 2001. Namnet är ett bra exempel på ett helt påhittat namn, utan några kända referenser till sjukdomen, det generiska namnet eller något lexikonord, men det är ändå distinkt och lätt att uttala på alla viktiga språk.

Påhittade namn och namn med väl dolda associationer har använts mer frekvent för varumärken på läkemedel efter millennie-skiftet, främst pga den ökade svårigheten att hitta lediga namn i varumärkesklass 5, men även pga de avancerade och komplexa kraven från dem.

More Work

Crestor

Pradaxa

Apetina