June 16, 2022

NYHET: TILEMARK – TIDLÖST HANTVERK MÖTER NY TEKNOLOGI

TILEMARK – TIDLÖST HANTVERK MÖTER NY TEKNOLOGI

Tilemark är ett nytt, svenskt designföretag som har utvecklat en teknik som förenar ny teknologi med ett tidlöst hantverk. Keramiska plattor som kan designas och tillverkas helt efter kundernas önskemål. Lanseringen skedde under Stockholm Furniture & Light Fair i februari 2017. Samtidigt släpptes en designkollektion skapad av den välkända designstudion Form Us With Love.

Det var en mycket rolig och inspirerande namnprocess tillsammans med Michael Hammar. Vi hade fått en tydlig och rak brief, där vi arbetade utifrån fyra starka värdeord: enkelhet, nyfikenhet, varaktighet och kvalitet. Vi skapade allt ifrån mer självständiga och skönklingande namnförslag till de direkt beskrivande. Ju längre processen gick desto närmare kom man fram till att det var just den senare typen av namn som passade bäst in på det koncept man ville uppnå.

Tydligheten och enkelheten i den direkta kommunikationen gjorde att man till slut landade i namnet Tilemark. Vi hade en del farhågor om huruvida namnet skulle gå att skydda juridiskt men det visade sig att med rätt strategi gick det vägen.

Både i den del som rör patentfrågor och vidare i varumärkesjuridiken samarbetade vi med vårt systerföretag Groth & Co.