June 16, 2022

NYHET: MAYKERS – DÄR JORDBRUKARE GÖR AFFÄRER

Maykers är det nya namnet på den marknadsledande jordbrukarplattformen inom EU. Online-plattformen underlättar etablering av kontakt mellan lantbrukare och partners för framgångsrika affärer. Enkelt att sälja, hitta och köpa professionella produkter baserade på konkurrenskraftiga priser och tydliga villkor.

Med över 100 år av lantbrukserfarenhet kan Maykers erbjuda tjänster för att underlätta jordbruket. Allting samlat under ett ställe.

Vi arbetade tillsammans med Total Design som försåg projektet med varumärkesstrategi, visuell identitet samt user interface-design.

Besök Maykers här.