June 16, 2022

NYHET: INNOVATIONSFÖRETAGEN – TIDIGARE TEKNIK- OCH DESIGNFÖRETAGEN

Tidigare Svensk Teknik- och Designföretagen gick länge i tankarna om att förnya föreningen och bli större på marknaden. Främst gällde det då att den generella känslan var att branschorganisationen inte nådde riktigt fram. En sådan strategi sker inte över en natt och det är många komponenter som ska klaffa för att en ny lansering ska flyga, särskilt om målet är att ta större plats.

Ibland får vi höra att namnet inte spelar någon roll, att dess betydelse är överdriven i det långa loppet. Om någon tror att namnet är det som kommer att vända siffrorna letar man med störst sannolikhet under fel sten. Idén med namnet är att det ska vara så självklart att det, i teorin, inte ska ifrågasättas. Det ska väcka uppmärksamhet och intresse utan att vara tondövt. Självklart bör man reservera sig för uttalsmässigt komplicerade namn, men tanken är att namnet ska vara bärande och ett med identiteten. Ibland kommer dock dagen då namnet känns förlegat, begränsande eller kanske en generell känsla av att man vuxit ur sina kläder Att byta namn kan då signalera förändring, och beroende på hur marknaden uppfattar företaget, också en indikation på förbättring. I många fall är ett namnbyte inget ett företag bör genomgå om det inte är absolut nödvändigt för strategin eller framtidsvisionen.

Namnbytet var ett av de första stegen man tog i rätt riktning för att nå ett gemensamt mål. Med värdeord som lösningar, samhällsbyggnad, kunskap, innovation, design, kreativitet, hållbarhet, etc., fanns det naturligt många idéer att utforska. Här diskuterades självständiga namn, helt distanserade från arkitekt- och ingenjörsbranschen, för att skapa en egen oas. Vi diskuterade även associativa namn, då skrapas det tillräckligt mycket på ytan utan att vara för djupt förankrat i bransch- och arbetsorganisationer. Arbetsgruppen var dock enig om att, trots flertalet intressanta förslag, var det viktigt att behålla ett mer ’beskrivande’ namn, särskilt när man vill signalera tydlighet och framåtanda inom sektorn. Som en del av Almega kan det också bli förvirrande när två abstrakta namn sätts bredvid varandra – det kan lätt bli att branschorganisationen förväxlas med en produkt eller tjänst under ett känt namn som Almega.

Innovationsföretagen blev till slut det verktyget i arbetet framåt mot starkare berättelser och en bättre tjänstesektor.

Besök deras hemsida för mer info.

Behöver ni också hjälp med att hitta ett nytt namn?