June 16, 2022

NYHET: IDEFIRIX

I ett projekt tillsammans med Hansa Medical AB skapade vi varumärket ‘Idefirix’, ett särläkemedel till njurtransplantationer. Prefixet ‘Ide’ är kort för det generiska namnet IdeS (Immunoglobulin G-degrading enzyme of Streptococcus pyogenes). Varumärkesnamnet Idefirix är därför smidigt och enkelt att komma ihåg för personer inom transplantationskirurgin och nefrologin, samt av apotekare som produkten riktar sig till.

Kundens projektgrupp var skarp och tydlig i sina riktlinjer, vilket gjorde namngivningsprocessen effektiv och spännande.

Hansa Medical AB

Kontakta oss