June 16, 2022

NYHET: CORKEEN – LEK SÄKERT OCH KLIMATVÄNLIGT

Corkeen Play är ett nytt klimatsmart korkbaserat material som gör det roligare och mjukare att leka. Det kombinerar det bästa från den praktiska och fallskyddande gummiasfalten med det giftfria och miljövänliga hos sand, bark och träflis.

Många av dagens fallskydd innehåller plast och gummigranulat som försvinner från lekplatsen och hamnar i naturen. Corkeen Play består av kork vilket minskar spridningen av mikroplaster.

När Skriptor Zigila var med i processen för att hitta ett så passande namn som möjligt arbetade vi efter en brief med ledord som natur, glädje, kork, klimatvänligt. Men det som stack ut lite extra var satsen ’namnet skall också inbjuda till lek’ och därav kom man fram till sammansättningen av ’cork’ och ’keen’ (ivrig, entusiastisk) vilket blev Corkeen. Det är dessutom lätt att uttala och kan med enkelhet förstås på en internationell marknad.

Tillsammans utgör komponenterna en revolution för framtidens lekplatsunderlag.

Besök deras hemsida https://corkeen.se/

Vi var även med och tog fram varumärkesnamnet till Nordic Surface första produkt Tilemark 2015.

Kontakta oss vid frågor om namnskapande.