June 16, 2022

INFORMATION ANGÅENDE COVID-19

Skriptor Zigila har följt utvecklingen av Covid-19 de senaste veckorna och följer riktlinjerna från Folkmyndigheterna för att minimera smittspridningen. Vi avstår därför från alla konferenser och event tills vidare. Sedermera har vi tagit beslutet att all produktion sker på distans, dagliga möten sker över telefon och kundmöten över videosamtal. Arbetet på Skriptor Zigila fortsätter utan problem med full styrka.

Det är under dessa mörka tider som vi börjar inser hur mycket vi är beroende av varandra. Vi är därför glada att alla individer arbetar mot ett gemensamt mål. Tillsammans är vi starka och kan göra en stor förändring. Våra tankar går till de drabbade och deras familjer.

Skriptor Zigila